Обща информация

"ББР Факторинг" е компания, създадена през 2019 г. като част от финансовата група на Българска банка за развитие.
Дружеството предоставя оборотен капитал за бизнеса, чрез прехвърляне на собствеността на вземанията (факторинг), без изискване за материално обезпечение. 

Фокусът в нашата дейност:

  • Намаляваме междуфирмената задлъжнялост
  • Помагаме за ускоряването на оборотния капитал на нашите клиенти
  • Стимулираме развитието на общия икономически, експортен и технологичен потенциал на българските предприятия
  • Подкрепяме износителите и им помагаме да реализират дейността си на нови пазари


 
 

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster