Как помагаме на бизнеса?

  • ББР Факторинг предлага факторинг със и без регрес, експортен и вътрешен.
  • Партнирайки си с първокласни застрахователи и FCI (Factor Chain Interntional), дружеството предлага на доставчика не само надеждно покритие на риск от неплащане, но също така и информация за финансовото състояние на платците, обективно мнение за кредитоспособността им и анализ на бизнес сектора. Адекватната процедура по извънсъдебно събиране на вземания стимулира отворена комуникация с платеца, като гарантира навременно събиране на вземания и ниски нива на просрочия.
  • Липсата на материални обезпечения стимулира лесно увеличение на лимита за финансиране, който расте пропорционално на растежа на вашия бизнес.
  • Одобрение на лимити, стартиращи от 100 000 евро без горна граница.
  • Факторингът е подходящ продукт за всеки бизнес, независимо от размера на предприятието. Чрез него компанията може да предложи по-либерални условия за отложено плащане към контрагентите си, за да увеличи пазарния си дял.
  • Факторингът е и инструмент за намаляване на търговските вземания по баланс (DSO) с цел постигане на по-добри финансови показатели – т.нар. Balance sheet effect.
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster