Финансови услуги

Факторингът включва в себе си:

 

  • Финансиране на процент от всяко прехвърлено търговско вземане при поискване от доставчика

  • Административно-счетоводно управление на прехвърлените търговски вземания

  • Събиране на вземания

  • Покритие на риск от неплащане от платците

 

 

ББР Факторинг предлага факторинг със и без регрес, експортен и вътрешен

 

 

Факторинг с регрес:

 

 

Факторинг без регрес:

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster